logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: http://hemovigilance.com/en/service.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 09.02.2023 11:51 GMT]
Copyright © 1996-2023   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 19th of April 2021)
Imprint | Policy